image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10

Vydáno: úterý, 22.01.2019 v 00:24 SEČ (21.01.2019 v 23:24 UTC)

Pro území­: Olomoucký kraj

Pro území­ uvedené v záhlaví­ vyhlašujeme SMOGOVOU SITUACI z důvodu

vysokých koncentrací­ suspendovaných částic PM10.

Smogová situace nastala s vydání­m tohoto bulletinu.

Upozorňujeme, že v blí­zké době je možnost vyhlášení­ regulace.


Alespoň na polovině stanic reprezentativní­ch pro toto území­ překročil
12hodinový klouzavý průměr

koncentrací­ suspendovaných částic PM10 informativní­ prahovou hodnotu (IPH)
100 mikrogramů/m3 a

ve výhledu 24h není­ předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální­ koncentrace
na stanicí­ch smogového

varovného a regulační­ho systému jsou uvedeny zde:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_
CZ.html.


Informace pro veřejnost:

Při překročení­ informativní­ prahové hodnoty, 12hodinového průměru
koncentrací­

suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při
pobytu pod širým

nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí­ dýchání­.
Doporučení­ platí­ zejména

pro osoby s chronickými dýchací­mi potí­žemi, srdeční­m onemocnění­m, starší­m
lidem a malým dětem.

Doporučujeme maximálně omezit využí­vání­ dopravní­ch prostředků se spalovací­m
motorem a přednostně

použí­vat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení­ momentální­ špatné
kvality ovzduší­, neboĹĄ emise

ze spalovací­ch motorů se významně podí­lejí­ na zvýšených koncentrací­ch
suspendovaných částic PM10 a

oxidu dusičitého.


Podrobné aktuální­ informace o kvalitě ovzduší­ jsou k dispozici na
internetových stránkách

ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší­.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky
měřených

škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou
rovněž

ví­cehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových
koncentrací­.

Předpověď rozptylových podmí­nek je součástí­ předpovědí­ počasí­ pro ČR a
jednotlivé kraje,

viz www.chmi.cz, záložka Počasí­.Vydalo: Regionální­ předpovědní­ pracoviště ČHMÚ - Ostrava / Drobek
NNNN


Počasí

Pondělí Polojasno 11/0 °C
Úterý Oblačno 13/3 °C
Středa Polojasno 14/5 °C
Čtvrtek Polojasno 16/7 °C