image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie

Historie

Císařov založený r. 1785

Císařským nařízením (20. března 1872) kromě mnoha jiných zrušen konvent sester dominikánek u sv. Kateřiny v Olomouci, tudíž statek jeho (Citov, Brodek, Kožušany, Tážaly a část Posluchova, Stětovic a Zešova, úhrnem 49  50/64 lánů) konfiskován (zabrán) jest pro náboženskou matici. I poněvadž tehda již též statek Roketnice po Jezuitech zabraný byl v držení a pod správou státní, Citov a Brodek dostaly se pod vrchní správu Roketskou, kdežto pozemky panského dvora Citovského puštěny v nájmu sedlákům Brodeckým.

Aby tedy statky klášterům zabrané a státem spravované více vynášely, již r. 1775 k radě dvorního rady Františka Antona Raaba začali v Čechách státní pozemky rozdělovati, prodávati a nové osady zakládati.  

Tak se i r. 1785 v měsíci říjnu stalo s pozemky dvoru Citovského, že 287,18 ha na 50 dílů rozděleno a rozprodáno za tou podmínkou, že kupci na vykazovaném místě vystavějí novou osadu pod jménem „Joseflust". (Dle laskavé zprávy důstojného pána faráře Citovského v matrikách nevyskytuje se jméno Joseflust, nýbrž „Kaiserwerth“  - Císařův ostrov.)

Ihned také pro novou osadu pořízena obecní pečeť se lvem ve znaku, ale s německou legendou „Unsigel der Gemeinde Joseflust verfertigt A. 1785“.

Do konce r. 1786 byly všechny díly rozprodány, a to 46 po 10 zlatých a 2 díly po 20 zlatých.

Vesnice byla postavena takto: Dvě řady domů všude stejně od sebe vzdálených táhnou se od severozápadu k jihovýchodu. Celá vesnice jest 808 metrů dlouhá a 152 m široká - se zahradami, hlavní ulice 30m široká a 4 příční uličky po 15 m šířky dělí osadu na 10 skupin po 5 domech. První číslo jest na konci severozápadním po levé straně a poslední naproti němu.     I nelze mysleti „ulice" pravidelnější  nad osadu Císařov.

Domy stavěli z cihel nepálených s krásnými ozdobami, z nichž některé bylo ještě do nedávna viděti. Stodol při 9 číslech nebylo ještě roku 1830, pročež ukládali na hůru a mlátili v kolni. Hned pořízena zvonice dřevěná (zděnou kapli vystavěli r. 1892) i měli „zvon na kytách“ - patrně na rosoše. L. 1795 koupili ze zrušeného kláštera Hradisko sochu sv. Anny a postavili ji prostřed dědiny.

První osadníci byli: Martin Baďura, rychtář ze Svisedlic, koupil č. 5, Matěj Melkus, mlynář z Citova, č. 50, Matouš Korhel, učitel z Citova, č. 9, ale ti brzo místa svá prodali jiným, takže r. 1787 drželi jednotlivé familie  dle čísel:
1. Ondřej Krejčiřík, 2. František Doležel, 3. Martin Zatloukal, 7. Pavel Zatloukal, 8. František Látal a od r. 1790 Jiří Uherek, 9. Kašpar Netopil, 10. Jan Dočkal, 11. Pavel Strava, 12. Šebestian Stodola, 13. Ignác Čechák, 14. Dominik Loveček, 15. Ondřej Sliva, 16. František Benda, 17. František Látal, 18. Tomáš Thoř, 19. Cyril Sehnal, 20. Jan Malík, 21. Tomáš Zácha, 22. Martin Lacina, 23. Bartoloměj Klučák, 24. Jan Homola, 25. Jan Kráčmer, 26. Jan Měchura, 27. Jan Grmela, 28. Jakub Měchura, 29. Jiří Benda, 30. Jan Chodil, 31. Tomáš Krejčiřík, 32. Josef Hlavinka, 33. Matěj Šmírek, 34. Laurenc Hlobil a od r. 1799 Jakub Polášek, 35. Josef Osadník, 36. František Suchánek a od r. 1799 Tomáš Novotný, 37. Fabián Vykydal, 38. Jan Zatloukal, 39. František Hradil a později Cyril Slezák, 40. Josef Tesařík, 41. Jiří Rakušan, 42. Benedikt Klučák, 43. Antonín Vykopal, 44. Martin Smutný, 45. František Musil, 46. Valentin Zapletal a od r. 1799 Martin Skácelík, 47. Jiří Hučín, 48. Václav Ryneček, 49. Augustýn Dokoupil, 50. Valentin Krejčiřík a od r. 1799 Tomáš Zácha, 51. byla pastouška.

Císařov jest přifařen do Citova. Matriky pro novou osadu počínají r. 1787. Dle nich se první na Císařově narodila Marie Rynečková 1. února 1787 v č. 48, první zemřel Jakub, syn Martina Smutného 17. dubna r. 1787 a první svatbu měl Jiří Hučín vdovec z č. 47. 

Děti chodily do školy do Citova. Vlastní školu dostal Císařov l. 1877 a prvním učitelem byl Karel Cigánek. R.1890 bylo 21 žáků, a to 15 chlapců a 6 děvčat.  

Noví osadníci dostali své pozemky v dědictví, mohouce je s povolením vrchnosti prodati nebo zaměniti, nekonali však roboty. Ku každé usedlosti náleželo něco přes 20 měřic pole.

I platilo se vrchnosti z každého čísla asi 25 zl. a sypalo s  měřici rži a s  měřici ječmene.

Tak František Konečný na č. 4 dával z 22 měřic a 4 měrek pole 28 zlatých, 56 krejcarů, 2 haléře a sypal 1 měřici rži a 1 měřici 3/8a 2 mírky ječmene. Kromě těch povinností měli příkopy a cesty opravovati. L. 1789 dne 23. září císařským nařízením jim netoliko kupní smlouvy o role, nýbrž i stran povinností schváleny, načež téhož roku začali předepsané platy dávati a obilí sypati.

Od r. 1820 stanovena jim daň z hrubého výtěžku, za tou příčinou ocenila vrchnost výnos všech pozemků každého familianta. Tak např. Pavlovi Malovanému na č. 33, který měl úhrnem 7 jiter 1237 sáhů pozemků, vytčeno výnosu 98 zlatých 41 krejcarů a předepsáno daně 13 zlatých 5 krejcarů a přirážky na daň 4 zlaté 26 krejcarů. Nejvýnosnější kus pole jeho byl „na suchých lukách" o 1 jitře a 512 sáhách z výtěžkem 21 zlatých 49 krejcarů a s daní 2 zlaté 45 krejcarů. Ostatní kusy polí jeho též jiných tuším osadníků sluly: Bečvisko, U valu, Člupek, U krátkého rybníka, Hrubé louky, Na ostřízách.

Když léta 1827 Citov, Brodek a Císařov za 79 570 zlatých skoupil Jan a František Pauspertlové řečení Vladykové z Drachenthalu, potvrdili Císařovským všecka práva, avšak žádali zvýšení dávky, že Císařovští se tomu bránili, dlužnou daň vložili všem familiantům do gruntovní knihy, ale spor po 30 letech r. 1865 skončen na prospěch obce.

L. 1856 protrhl se pravý břeh Bečvy a vylitím Kokůrky všecko pole zatopeno, 1866 v měsíci červenci zle tu řádili Prusové a 12 lidí zemřelo na choleru.

Ohněm vyhořela l. 1874 čísla 16-20, v květnu čísla 25-30, 1876 stodoly 24 a 25, 1878  v dubnu č. 21-25, v létě stodola č. 35, 1879 9. ledna čísla 22, 23  a 58.

Hovězí dobytek z Císařova jest hledaný.

Do „Selského archivu“ - časopisu pro obecní i kulturní dějiny selského stavu, hlavně na Moravě a ve Slezsku napsal Arnošt Březina. Vydala Selská jednota v Olomouci v r. 1902, redigoval Vincenc Prasek, tiskem Kramáře a Procházky  v Olomouci

Počasí

Úterý Polojasno 28/19 °C
Středa Polojasno 24/18 °C
Čtvrtek Oblačno 25/16 °C
Pátek Zataženo 25/15 °C