image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Císařov, Císařov 106 , 751 03 Brodek u Přerova

2. Důvod a způsob založení

Císařov, Císařov 106 , 751 03 Brodek u Přerova (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Císařov
  Císařov 106
  751 03 Císařov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Císařov
  Císařov 106
  751 03 Císařov

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka:  581 741 080
  mobilní telefon: 602 410 560

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.cisarov.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

Obecní úřad Císařov
Císařov 106
751 03 Císařov

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

Další elektronické adresy: ou@cisarov.cz

 • 4.8 Datová schránka

  988azqv

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 22420-831/0100
banka: Komerční banka

6. IČ

00636169

7. DIČ

CZ00636169 Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

Územní plán

9. Žádosti o informace

Obec Císařov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

Poskytování informací, příjem podání

informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně
osobně na obecním úřadě v Císařově v úředních hodinách

Písemně
na adrese: Obecní úřad v Císařově,
Císařov 106 , 751 03 Brodek u Přerova
elektronickou poštou na e-mailu: ou@cisarov.cz
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 

 

Počasí

Pondělí Oblačno 16/11 °C
Úterý Zataženo 12/7 °C
Středa Skoro jasno 9/5 °C
Čtvrtek Polojasno 9/3 °C