image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu


Štítky:

Hlášení 4. 5. 2023

Datum konání: 4. 5. 2023

Starostka Obce Císařov svolává na čtvrtek 4. května 2023 na 18:00 hod

do zasedací místnosti Obecního úřadu Císařov4 .ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCECÍSAŘOV

 

Program:

1.          Zahájení, procedurální otázky, kontrola usnesení

2.          Projednání účetní závěrky a závěrečného účtu obce Císařov za rok 2022

3.          Projednání Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa

zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství

4.          Výběr firmy na zhotovení fotovoltaiky na kulturním domě Císařov 107

5.            Projednání úpravy stanov Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Království

6.            Rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4

7.            Zprávy kontrolního a finančního výboru

8.            Různé

 9.            Diskuze

10.  Závěr


Publikováno 4. 5. 2023 17:52

Hlášení 18. 11. 2022

Datum konání: 21. 11. 2022

Starostka Obce Císařovv souladu  s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolává na pondělí 21. listopadu 2022 na 18:00 hod. do zasedací místnosti Obecního úřadu

Císařov 2. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCECÍSAŘOV

Program jednání:

 1.  Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2.  Projednání rozpočtového výhledu na léta 2024 - 2026
 3.  Projednání rozpočtu na rok 2023
 4.  Stanovení ceny stočného na rok 2023
 5.  Stanovení výše nájemného na rok 2023
 6.  Projednání plánu inventur, stanovení inventarizačních komisí
 7.  Řešení systému odpadového hospodářství
 8.  Projednání Dodatku č. 3 fa SETIKA group s.r.o., Dědina 36/35, 751 02    

 Troubky, na zakázce Vybudování zázemí pro sociální bydlení Císařov  61- kolárny a skladu, včetně garáže pro obecní techniku na údržbu

 veřejných  prostranství

 1.  Rozpočtové opatření č. 10
 2.  Různé
 3.  Diskuse
 4.  Závěr zasedání

Publikováno 18. 11. 2022 20:19

Hlášení 28. 6. 2022

Datum konání: 29. 6. 2022

Starostka Obce Císařov svolává na středu 29. června 2022 na 18:00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu Císařov 22. Zasedání zastupitelstva obce Císařov

 

Program:

1.          Zahájení, procedurální otázky, kontrola usnesení

2.          Průběh výstavby zázemí pro sociální bydlení Císařov 61 – kolárny a skladů, včetně garáže pro obecní techniku na údržbu veřejných prostranství

3.           Rozpočtové opatření č. 5 a 6

4.           Zprávy kontrolní a finanční komise

5.           Různé

 6.       Diskuze

 7.       Závěr


Publikováno 28. 6. 2022 18:29

Hlášení 16.9.2021

Datum konání: 16. 9. 2021 - 18. 9. 2021

1.  Starostka Obce Císařov svolává na dnešek, čtvrtek 16. září 2021 na 18:00 hod,

do kulturního domu 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CÍSAŘOV

Program:

1.           Zahájení, procedurální otázky, kontrola usnesení

2.           Projednání Smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, a.s., o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě a Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016813/VB/001

3.           Projednání dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo s firmou RAPOS spol. s r.o.,  Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov za vícepráce při  výstavbě Sociálního bydlení Císařov čp. 61

4.           Rozpočtové opatření číslo 5, 6, 7

5.           Tvorba fondu obnovy od 1.1.2022

6.           Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru

7.           Různé

8.          Diskuze

9.          Závěr

 

2.       V rámci Evropského týdne mobility se v sobotu 18. září 2021 uskuteční hvězdicová cyklojízda primátorů, na kterou srdečně zveme všechny občany. Sraz cyklistů z naší obce bude ve 13,45 hod u obecního úřadu, kam také přijede Primátor města Přerova Petr Měřínský se svým doprovodem cyklistů z Přerova a Rokytnice. Po krátké přestávce se všichni cyklisté vydají na zámek do Citova, dále do Dubu nad Moravou. Zde se primátoři města Přerova, Olomouce a Prostějova i jejich pelotony setkají. Pro účastníky je připraven bohatý doprovodný program a občerstvení.

 

3.       Upozorňujeme občany, že v sobotu 18. září 2021 od 8 hod bude kominík z Dubu nad Moravou provádět kominické práce za ceny: vyčištění komínu na pevná paliva 300,-- Kč, komínu na plyn 250,-- Kč, vyčištění kotle na pevná paliva 500,-- Kč. Po vyčištění obdržíte Zprávu o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty. Občané, kteří mají zájem o návštěvu kominíka, nechť se hlásí ve čtvrtek 16. září 2021 od 8 do 15 hod a v pátek 17. září 2021 od 10 do 13 hod na Obecním úřadu osobně nebo telefonicky na čísle 581 741 080.


Publikováno 16. 9. 2021 11:11

Hlášení 13. 9. 2021

Datum konání: 16. 9. 2021 - 18. 9. 2021

1.   Starostka Obce Císařov svolává na čtvrtek 16.9.2021 na 18:00 hod do kulturního domu

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CÍSAŘOV

Program:

1.          Zahájení, procedurální otázky, kontrola usnesení

2.          Projednání Smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, a.s., o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě a Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016813/VB/001

3.          Projednání dodatku č. 2  ke Smlouvě o dílo s firmou RAPOS spol. s r.o.,  Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov za vícepráce při  výstavbě Sociálního bydlení Císařov čp. 61

4.          Rozpočtové opatření číslo 5, 6, 7

5.          Tvorba fondu obnovy od 1.1.2022

6.          Projednání zprávy kontrolního a finančního výboru

7.          Různé

8.         Diskuze

9.         Závěr

 

 

2.      Upozorňujeme občany, že v sobotu 18. září 2021 od 8 hod bude kominík z Dubu nad Moravou provádět kominické práce za ceny: vyčištění komínu na pevná paliva 300,-- Kč, komínu na plyn 250,-- Kč, vyčištění kotle na pevná paliva 500,-- Kč. Po vyčištění obdržíte Zprávu o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty. Občané, kteří mají zájem o návštěvu kominíka, nechť se hlásí ve dnech pondělí 13. září 2021, čtvrtek 16. září 2021 od 8 do 15 hod a v pátek 17. září 2021 od 10 do 13 hod na Obecním úřadu osobně nebo telefonicky na čísle 581 741 080.V úterý a středu bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.


Publikováno 13. 9. 2021 16:57


Počasí

Pátek Zataženo 12/2 °C
Sobota Oblačno 13/8 °C
Neděle Polojasno 14/7 °C
Pondělí Polojasno 13/4 °C